Sử dụng Goalify là đầu tư hay chi phí?

Hãy cùng thử làm các phép tính!
Roi calculator
100 0
0%
**10% là tỉ lệ vàng
Với Goalify, hàng năm bạn tiết kiệm được
0 VND
Dashboard
0 VND

Chi phí hiện tại để tuyển dụng lại

Cost better
0 VND

Chi phí sử dụng Goalify

Employees save
0

Lượng nhân viên duy trì được

Cost rehire
0 VND

Chi phí tuyển dụng lại khi dùng Goalify

*** Làm thế nào để tính toán được chi phí này? Hãy đọc “Một nhân viên nghỉ việc ảnh hưởng như thế nào đến Doanh nghiệp?" để tìm hiểu thêm.

Trải nghiệm miễn phí hoặc đăng ký tài khoản tại đây