Gắn kết Văn hóa

70% Nhân viên không gắn kết tại công sở

Các công ty phát triển hàng đầu luôn chú trọng vào văn hóa và giá trị cốt lõi của công ty xem đó là tế bào gốc của mọi hoạt động

Nhân viên thường không cảm thấy gắn kết, không hòa nhập vì không thấu hiểu được giá trị của công ty và không nhận được sự truyền thông hoặc tương tác dựa trên giá trị cốt lõi từ cấp trên hay đồng nghiệp để đi theo. Goalify cung cấp tính năng Core Value và Achieverment để mang giá trị cốt lõi vào trong chính công ty thông qua 2 tính năng mô phỏng từ Like của Facebook và Endorement của LinkedIn.

Achievement

Tính năng Achievement ghi nhận những đóng góp của một cá nhân cho đồng nghiệp và cấp trên của họ. Điều này sẽ tạo ra những sự tương tác, khích lệ và thúc đẩy nhân viên hoạt động tích cực hơn, cũng như phát triển bản thân dựa vào những giá trị cốt lõi và các mục tiêu chung của công ty.

Các hoạt động trên Achievement cũng được cập nhật tức thời và trực tiếp trên Activity Stream.

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng ghi nhận và công khai các đóng góp của từng thành viên trong công ty.

Tính năng này không sắp xếp các nhân biên theo thứ hạng cao thấp mà phân theo cấp độ được Admin tùy chỉnh và đặt tên dựa vào văn hóa công ty. Điều này khuyến khích các nhân viên làm việc một cách tốt nhất để tiến lên các cấp độ cao hơn chứ không tạo ra sự cạnh tranh giữa những nhân viên đứng đầu và những nhân viên có thứ hạng thấp hơn.

Trải nghiệm miễn phí

hoặc đăng ký tài khoản tại đây

Có thắc mắc hay cần bản demo?