Dọn dẹp mớ hỗn độn
và tập trung vào những mục tiêu chính

Mọi mục tiêu, kết quả then chốt và những kỳ vọng trở nên rõ ràng nhờ vào tính minh bạch của Goalify. Điều này giúp cho đội ngũ của bạn tập trung vào những hướng đi đúng nhất.

Bắt đầu những bước đầu tiên

Những mục tiêu và
kết quả then chốt

Tập trung mọi nguồn lực vào mục tiêu và kết quả chính

Không chỉ tập trung vào những mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được, OKR còn giúp tham vọng của doanh nghiệp và từng cá nhân được canh chỉnh. Nhiều công ty lớn còn sử dụng OKR như một hình thức giao tiếp trong tổ chức.

Dành cho đội ngũ nhân sự

Đơn giản hóa
công việc hành chính

Loại bỏ hàng loạt những công việc trùng lặp để đội ngũ nhân sự có thể tập trung vào nguồn lực quý giá nhất của tổ chức là con người.

Gắn kết Văn hóa Doanh nghiệp

Hệ thống hóa giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp

Hỗ trợ nhân viên hiểu rõ giá trị cốt lõi, sứ mệnh và tầm nhìn của công ty, xây dựng niềm tin cho từng cá nhân. Và thắt chặt khoảng cách giữa nhân viên - công ty, thống nhất cả đội ngũ vì mục tiêu và tiếng nói chung.

Môi trường làm việc tốt hơn, cuộc sống tốt hơn

Không chỉ là một công cụ, Goalify còn giúp các nhà lãnh đạo thúc đẩy năng suất lao động, cải thiện văn hóa doanh nghiệp và truyền cảm hứng cho từng cá nhân trong tổ chức.
Dashboard

Nhanh chóng cập nhật thông tin trong tổ chức

Quản lý mục tiêu

Đưa ra các mục tiêu hợp lý nhưng vẫn đầy tham vọng cho đội ngũ

Quản lý kết quả

Phát triển tổ chức bằng những kết quả then chốt hợp lý

Hồ sơ nhân viên

Nhận biết mọi người nhờ vào hồ sơ và các hoạt động cá nhân

Kết nối văn hoá

Nuôi dưỡng và kết nối giá trị cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp tới từng nhân viên

Danh bạ

Giúp truy cập và tìm kiếm thông tin của các thành viên nhanh chóng nhất

Giúp đỡ

Tính năng yêu cầu và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm

Phản hồi ẩn danh

Dựa vào các phản hồi ẩn danh để đánh giá các vấn đề và sự hài lòng của nhân viên

Mạng xã hội nội bộ

Tăng tính kết nối giữa các thành viên, nhóm và hoạt động nội bộ

Tin tức

Các tin tức, thông báo nội bộ của công ty được cập nhật và đăng tải liên tục đến toàn thể nhân viên

Quản lý ngày nghỉ

Quản lý, cập nhật ngày nghỉ dễ dàng và nhanh chóng

Tổng hợp báo cáo tức thì 24/24

Luôn luôn nhận được dữ liệu cập nhật nhất của báo cáo

Xây dựng môi trường làm việc tuyệt vời cùng với Goalify

Khởi đầu một đội ngũ thật dễ dàng với Goalify cùng các đồng nghiệp của bạn.