Ghi chú bảo mật

Goalify Systems, Inc. ("Goalify") cam kết bảo vệ sự riêng tư của những người truy cập vào các trang Web ("Visitors"), các công ty và người dùng cuối đăng ký sử dụng Dịch vụ Goalify như được định nghĩa dưới đây ("Khách hàng"), Và những người đăng ký để tham gia Goalify sự kiện công ty' ("Người tham dự").

Thông báo bảo mật này mô tả các phương thức bảo mật của Goalify khi chúng liên quan đến việc sử dụng các trang web Goalify và các ứng dụng, dịch vụ hoặc sự kiện liên quan đến các Goalify (cùng với "Dịch vụ").

Các điều khoản bổ sung liên quan đến Bảo mật có thể được giải quyết trong các Điều khoản và Điều kiện áp dụng có liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm của bạn hoặc công ty bạn (được định nghĩa bên dưới). Trong Thông báo này, các thuật ngữ "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" đề cập đến Goalify.

1. Khái quát

Goalify là một giải pháp phần mềm kinh doanh cho phép lặp lại nhanh chóng về chiến lược quản lý và thực hiện bằng cách sử dụng các phương pháp xác định mục tiêu và tiến trình theo dõi. Cung cấp cơ sở hạ tầng cho việc quản lý Nhân sự và Sự Tham gia Văn Hoá.

2. Phạm vi Websites

Thông báo bảo mật này áp dụng cho các trang web liên kết với Thông báo bảo mật này, bao gồm: https://goalify.plus; https://app.goalify.plus;support.goalify.plus (gọi chung là "Goalify Website" hoặc "(Các) Sản phẩm").

3. Thông tin Chúng tôi Thu thập

Thông tin tài khoản

Khi bạn tạo một tài khoản trên các trang web Goalify, chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin về bạn bao gồm tên, chức danh, địa chỉ email và mật khẩu của bạn (cùng với "Thông tin Cá nhân" của bạn). Chúng tôi sử dụng thông tin này để thiết lập tài khoản của bạn và cho phép quản trị và liên lạc với bạn về tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn thông tin cập nhật và cung cấp hỗ trợ liên quan đến các trang web Goalify 'hoặc các dịch vụ liên quan.

Bất cứ khi nào bạn muốn, bạn có thể thay đổi thông tin tài khoản và cài đặt thông báo từ trang tiểu sử của mình, có thể truy cập từ ứng dụng Mục tiêu.

Sử dụng sản phẩm

Khi bạn đăng nhập vào (các) Sản phẩm, chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin mà bạn gửi thông qua trang Web. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp bạn và những người dùng khác trong tổ chức của bạn như một phần của Sản phẩm ("Mục đích").

Bạn thừa nhận và đồng ý chúng tôi có thể thu thập và tiết lộ Thông tin Cá nhân để tạo thuận lợi cho Mục đích. Mặc dù trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp một số thông tin nhất định, mặc định hầu hết thông tin đều được công khai cho người dùng bên trong công ty bạn sử dụng Sản phẩm. Bất kỳ Thông tin Cá nhân nào bạn cung cấp để sử dụng đều được lưu trữ an toàn. Chúng tôi chỉ sử dụng và tiết lộ thông tin này phù hợp với Thông báo này (và Các Điều Khoản và Điều Kiện Goalify hoặc Thỏa Thuận Dùng Thử Goalify, có thể áp dụng cho việc sử dụng của bạn). Goalify không chịu trách nhiệm đối với thông tin bạn tiết lộ trong khi sử dụng Sản phẩm.

Sự kiện

Khi bạn đăng ký hoặc tham dự một sự kiện của công ty, Goalify sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ người đến cơ bản, bao gồm tên, công ty, tiêu đề và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đăng ký bạn cho sự kiện và gửi cho bạn những cập nhật dẫn tới và sau sự kiện. Mỗi email tiếp thị bạn nhận được từ chúng tôi sẽ có hướng dẫn về cách cập nhật thông tin liên hệ của bạn hoặc quản lý cài đặt truyền thông của bạn, bao gồm cả tùy chọn để chọn không tham gia tiếp thị email.

Thông tin cá nhân nhạy cảm

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không hiển thị, đăng, tải lên, lưu trữ, trao đổi hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên hoặc thông qua các trang web hoặc sản phẩm của Goalify. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, ngày sinh, số An sinh Xã hội, số giấy phép lái xe, số nhận dạng cá nhân do chính phủ cấp, số tài khoản tài chính, số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, ID bảo hiểm hoặc số tài khoản, thông tin y tế hoặc thông tin y tế, Báo cáo người tiêu dùng, kiểm tra nền, dữ liệu sinh trắc học, chữ ký số, bất kỳ mã hoặc mật khẩu nào có thể được sử dụng để truy cập tài nguyên tài chính hoặc bất kỳ một số nhận dạng duy nhất nào khác của bản thân bạn hoặc một cá nhân khác ("Thông tin Cá nhân nhạy cảm").

Goalify sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm với bạn hoặc một cá nhân khác về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn hoặc một cá nhân khác gặp phải do hiển thị, đăng tải, tải lên, lưu trữ, trao đổi hoặc truyền tải trên hoặc thông qua các trang web Goalify hoặc sản phẩm bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm về Bạn hoặc một bên thứ ba.

Các mục đích khác và dữ liệu kỹ thuật

Goalify có thể thu thập và sử dụng dữ liệu kỹ thuật và thông tin liên quan, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin kỹ thuật về thiết bị, hệ thống, phần mềm ứng dụng và thiết bị ngoại vi của bạn.

Thu thập và sử dụng thông tin này cho phép chúng tôi cập nhật phần mềm và hỗ trợ sản phẩm và liên tục cải tiến Sản phẩm, Dịch vụ của chúng tôi hoặc các công nghệ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào trong khi tạo ra thông tin này và cũng không liên quan đến bất kỳ thông tin này cho một cá nhân hoặc người sử dụng.

Mặc dù đã nói ở trên, bạn xác nhận và đồng ý chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân cho tất cả các mục đích được xác định trong hoặc phụ thuộc vào các thỏa thuận được nêu trong Quy Định và Điều kiện giữa Goalify và công ty của bạn hoặc Thỏa thuận Sử dụng bản dùng thử của giữa Goalify và bạn ( cho mục đích sử dụng của bạn). Mục tiêu có thể tổng hợp siêu dữ liệu và dữ liệu sử dụng của bạn liên quan đến các trang web Mục tiêu và / hoặc Sản phẩm để các kết quả không nhận dạng cá nhân đối với bạn ("Dữ liệu tổng hợp Không An toàn").

Bạn thừa nhận rằng Goalify có thể sử dụng Dữ liệu Chưa xác định của Tổng số (i) để phân tích thống kê nội bộ của riêng mình, (ii) phát triển và hoàn thiện Dịch vụ, và (iii) tạo và phân phối các báo cáo và các tài liệu khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Để rõ ràng, không có gì trong thỏa thuận này cho phép Goalify quyền công khai xác định bạn là nguồn gốc của bất kỳ Dữ liệu tổng hợp Chưa xác định người dùng nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bạn.

4. Chúng tôi Thu thập thông tin như thế nào

Cookies

Khi bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi hoặc ghé thăm các trang web của chúng tôi, bất kỳ ai trong số họ có thể đặt một cookie trong bộ nhớ của thiết bị truy cập Internet của bạn. Cookie là một phần nhỏ thông tin mà một trang web có thể lưu trữ qua thiết bị truy cập Internet của bạn để truy xuất sau đó. Chúng tôi có thể sử dụng cookie vĩnh viễn hoặc cấu trúc phía máy chủ để giúp chúng tôi theo dõi việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi bởi người dùng, chẳng hạn như số lượng và tần suất truy cập vào các trang của chúng tôi và những phần nào của sản phẩm của chúng tôi được truy cập.

5. Tiết lộ thông tin cá nhân của chúng tôi

Chúng tôi sẽ không bán, cấp phép, thương mại hoặc thuê Thông tin Cá nhân của bạn. Mục tiêu sẽ không được tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn trừ khi được mô tả trong Thông báo này và trong Các Điều Khoản và Điều Kiện của Goalify và công ty của bạn, hoặc Thỏa thuận Thử nghiệm Goalify và bạn (tùy vào điều nào phù hợp với việc bạn sử dụng).

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đại lý, nhà thầu hoặc đối tác của Goalify trong các dịch vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức này thực hiện cho hoặc với chúng tôi, với điều kiện các đại lý, nhà thầu hoặc đối tác này bị hạn chế sử dụng thông tin đó dưới bất kỳ hình thức nào khác ngoài Cung cấp dịch vụ cho Goalify.

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (ví dụ: các nhà cung cấp dịch vụ email, các cơ sở lưu trữ và xử lý dữ liệu) để họ có thể thực hiện các chức năng kinh doanh cho chúng tôi hoặc thay mặt cho chúng tôi. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với họ vì mục đích tiếp thị của họ hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài kết nối với các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin mà chúng tôi nhận được nếu luật pháp yêu cầu, chẳng hạn như tuân thủ trát tòa hoặc thủ tục pháp lý tương tự hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ. Chúng tôi cũng có thể được yêu cầu tiết lộ Thông tin Cá nhân để đáp ứng yêu cầu hợp pháp của các cơ quan công quyền trong nỗ lực đáp ứng yêu cầu an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ Tổng hợp Thông tin Cá nhân và các dữ liệu khác liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, vay nợ, bán tài sản của công ty hoặc giao dịch kinh doanh khác, trong đó dữ liệu có thể được chuyển giao cho bên thứ ba là một trong những tài sản kinh doanh của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi chúng tôi đồng ý làm như vậy.

6. Sự lựa chọn

Bằng cách chấp nhận Thông báo bảo mật này khi bạn gửi Thông tin Cá nhân của bạn, bạn đồng ý với chúng tôi liên lạc với bạn với bản tin và khuyến mãi qua email. Khi bạn nhận được bản tin hoặc thông tin quảng cáo từ chúng tôi, bạn có thể "chọn không tham gia" bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký nhận được trong e-mail mà bạn nhận được từ chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin liên lạc dưới đây.

Bạn không phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nếu bạn chọn không, chúng tôi không thể cung cấp Dịch vụ cho bạn. Nếu bạn là Người dùng cuối của Dịch vụ và muốn chọn không nhận các thông tin tiếp thị từ chúng tôi, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn bỏ đăng ký có trong mỗi email tiếp thị.

7. Cập nhật thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ e-mail dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày, khi được luật pháp cho phép. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để sửa Thông tin Cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của bạn cho đến khi tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Nếu bạn là người dùng cuối của Sản phẩm, bạn có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân bằng cách truy cập vào tính năng hồ sơ của Sản phẩm. Nếu bạn cần sửa đổi, xóa hoặc xóa các Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp, yêu cầu phải được gửi tới quản trị viên Dịch vụ Mục tiêu tại công ty của bạn, nơi họ có thể gửi email tới support@Goalify.com hoặc sử dụng thông tin phản hồi " Có sẵn trong Sản phẩm. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của bạn cho đến khi tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp cho công ty của bạn các Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

8. Bảo mật dữ liệu

Mục tiêu đã thiết lập một chương trình bảo mật được thiết kế để giúp tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu của bạn. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý nhằm bảo vệ chống lại sự mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, thay đổi hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân. Mặc dù chúng tôi nghiêm túc về các biện pháp phòng ngừa như vậy, chúng tôi không thể bảo đảm sự an toàn và an toàn của Thông tin Cá nhân. Chúng tôi không thể bảo đảm hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào.

9. Cập nhật Thông báo bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Thông báo này theo thời gian. Khi chúng tôi làm, chúng tôi cũng sẽ sửa lại ngày "cập nhật lần cuối" ở cuối trang này. Nếu và khi nào chúng tôi thực hiện thay đổi, bạn sẽ được thông báo qua email, thông qua Dịch vụ hoặc đăng một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi vào hoặc trước khi sự thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Thông báo này theo định kỳ để biết thông tin về thực tiễn bảo mật của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ hoặc Trang web của chúng tôi tạo thành sự đồng ý của bạn bị ràng buộc bởi những thay đổi như vậy đối với Thông báo này. Phương pháp duy nhất của bạn, nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của Thông báo này, là ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và trang web của chúng tôi.

10. Liên hệ

Bạn có thể liên hệ với Goalify với địa chỉ bên dưới: Goalify Jsc, 194 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, 70000 Việt Nam Các câu hỏi về Sản phẩm, Dịch vụ của chúng tôi hoặc các thông lệ về quyền riêng tư có thể được chuyển đến contact@goalify.plus Phiên bản 1.0 Cập nhật lần cuối: June 23, 2017.